Selain untuk kemuliaan Allah, fungsi berkat lainnya adalah untuk kesejahteraan manusia. Allah memberkati manusia yang dikasihi-Nya dengan mencukupkan segala kebutuhannya. Baik itu tempat tinggal, pakaian, makanan dan minuman, dan lain sebagainya. Sejak semula ketika Allah menciptakan segala sesuatu Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir ini dilakukan Allah bukan tanpa alasan. Meskipun manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, manusia tidak diciptakan pada hari yang pertama, melainkan pada hari yang ke enam atau hari yang terakhir. Hal ini dilakukan Allah bukan tanpa alasan, Allah ingin manusia hidup sejahtera di mana semua kebutuhan manusia tercukupi. Untuk itu sebelum Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit dan bumi sebagai tempat manusia berpijak. Lalu kemudian Allah menciptakan air, tumbuh-tumbuhan dan hewan. Semuanya itu agar manusia hidup sejahtera. Allah memperhatikan setiap kebutuhan manusia dan memenuhi semua kebutuhannya. Jadi fungsi berkat yang Allah berikan kepada manusia bertujuan untuk kesejahteraan manusia, untuk kelangsungan dan kebaikan manusia.

Oleh sebab itu, sebagai orang percaya kita harus selalu bersyukur atas setiap berkat yang sudah kita terima sampai hari ini. Allah yang begitu mengasihi kita tidak akan pernah membiarkan kita, ia memelihara kita  penciptaan yang semula allah telah merancangkan segala yang baik dan mempersiapkan segalanya untuk kesejahteraan manusia. Karena itu, mari kita gunakan setiap berkat yang kita terima dengan sebaik mungkin untuk kelangsungan hidup kita dan kelangsungan pekerjaan Tuhan di bumi. Selamat hidup dalam pemeliharaan Allah.

Tetapi kamu harus beribadah kepada TUHAN, Allahmu; maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu.
Keluaran 23:25