Tuntunan Tuhan

Tuntunan Tuhan

Setiap hari Tuhan menuntun langkahku. Tuhan selalu memberi tahu melalui firman-Nya, mana jalanan yang berlobang dan mana jalanan yang baik. Tuhan tak pernah melepaskan tanganku, sekalipun aku terjatuh, Dia akan segera mengangkatku. Ketika aku terluka, Ia membalut dan menyembuhkannya.

Tuhan selalu mendengar semua seru doaku. Dan ketika aku tak mampu lagi berkata-kata, aku menangis. Dan Tuhan memelukku. Mengganti semua sesakku dengan damai sejahtera.