Tuhan Bekerja di Dalammu

Kamu tidak pernah sendirian dalam menghadapi semua persoalanmu. Tuhan turut bekerja di dalammu untuk mendatangkan kebaikan. Terimalah sekalipun sulit, sabarlah sekalipun pahit dan ampunilah sekiranya ada seseorang yang melukai hatimu. Sebab berkat yang Tuhan beri, terukur dari seberapa tulus hatimu dalam menghadapi ujian hidup.

Tidak ada yang terlampau sukar untuk Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Mungkin bagimu sulit, namun Tuhan mampu memberimu jalan keluar. Termasuk juga dalam hal mengampuni. Mungkin hatimu terlanjut kecewa, tapi di dalam Tuhan kamu beroleh kasih dan kekuatan baru untuk mengampuni.

Bagikan Artikel: