Terjebak Dalam Masalah

Keadaan yang sulit seringkali membuat kita terjebak dalam masalah yang berbelit-belit. Belum usai perkara yang satu, sudah timbul lagi perkara yang baru. Langkah kita seperti terkunci oleh masalah sehingga tidak mampu lagi untuk melangkah.

Masalah memaksa kita untuk bertekuk lutut agar menyerah. Masalah membuat hidup kita terhimpit, seolah harapan itu semakin sempit. Sekalipun kita sudah tidak mampu lagi untuk melangkah, kita masih memiliki kedua tangan untuk terlipat dan berdoa kepada Tuhan.

Hanya kepada Tuhan kita bisa meminta kebebasan. Hanya kepada Tuhan kita bisa menemukan kelegaan. Hanya kepada Tuhan pula kita akan diberikan jalan keluar. Harapan yang mungkin nyaris hilang dalam hidup kita, mampu Tuhan ubahkan menjadi semakin besar. Tuhan mampu mematahkan masalah-masalah yang membelenggu hidup kita.

melainkan kepada Tuhan, Allahmu, kamu harus berbakti, maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan semua musuhmu

2 Raja-raja 17:39

Bagikan Artikel: