Menjaga Kesucian Hidup

Kesucian hidup merupakan sikap atau tindakan melawan serta menjauhi dosa dan hidup dalam kebenaran. Melawan dosa artinya mampu mengendalikan dan menguasai hati, pikiran, perasaan dan kehendak untuk melawan keburukan. Olehnya dalam menjaga kesucian hidup seseorang harus melibatkan Tuhan.

Mari kita terus belajar menjaga kesucian hidup. Mari membangun relasi dengan Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan, sehingga sikap dan tindakan jauh dari dosa. Kita mampukan diri mengendalikan hati, pikiran perasaan dan hidup melakukan kehendak Tuhan. Sebab orang-orang yang mampu menjaga kesucian hidupnya akan mendapatkan upah sesuai dengan kebenarannya.

Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku; Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku
2 Samuel 22:21

Bagikan Artikel: