Menjadi Alat yang Mulia

Sebagai orang percaya kita bukan hanya menjadi alat atau bejana di tangan Tuhan, melainkan supaya kita menjadi bejana yang mulia. Untuk menjadi bejana yang mulia, kita harus hidup layak dalam pandangan Allah. Layak dalam pandangan Allah artinya seorang yang telah lulus ujian dan menunjukkan dirinya sejati, asli dan murni di hadapan Allah. selanjutnya seorang bejana yang mulia berarti harus berguna di tangan Allah. Seorang yang berguna di hadapan Allah adalah seorang yang mampu menjaga dan mengendalikan hidupnya dari perkara-perkara dunia, hawa nafsu dan hal-hal bodoh. Sebaliknya harus hidup untuk mengejar keadilan dan hidup dalam buah Roh.

Karena itu, jika kita ingin menjadi alat Allah yang mulia, jadilah orang-orang yang hidup layak di hadapan Allah dan menjadi orang yang berguna di tangan Allah. Sebab hanya orang-orang yang layak dan berguna bagi Allahlah yang akan dipakai Allah untuk dapat melakukan tugas yang mulia. Milikilah iman yang sejati dan murni dihadapannya dan jadilah pribadi yang mampu menjaga kehidupannya untuk tetap kudus di hadapan Allah. Sebab itulah syarat utama kita dapat menjadi alat yang mulia di tangan Allah yang mulia.  Selamat berjuang menjadi alat yang mulia di tangan Allah.

Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu.
2 Timotius 2:15 (TB)

Bagikan Artikel: