Ketika Ada yang Berbuat Jahat Padamu

Ketika ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, jangan pernah turun tangan untuk membalasnya. Tetaplah berbuat baik kepadanya sekalipun dia terus membuat hatimu kecewa. Biarlah hatimu tetap mengasihinya tanpa menyimpan rasa benci.

Saat orang itu semakin jahat kepadamu, sujudlah di kaki Tuhan. Berdoalah dan keluarkan semua sesak dalam hatimu. Pembalasan adalah hak Tuhan. Semakin kamu mengasihinya, semakin orang itu dalam masalah. Sungguh merupakan kesalahan yang besar bila ada seseorang yang berbuat jahat kepada anak Tuhan.

Bagikan Artikel: