Hidup di Dalam Tuhan adalah Hidup di Dalam Mujizat

Jika kamu memilih untuk hidup di dalam Tuhan, maka hidupmu akan penuh dengan mujizat. Sebab Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang ajaib, penuh kuasa dan berlimpah akan berkat.

Hidupmu bersama Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Justru hidup bersama Tuhan adalah hidup dengan menikmati segala kebaikan-Nya. Setiap hari kamu akan dikenyangkan oleh kasih-Nya.