Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan pelarian. Oleh sebab itu kita harus bisa mengendalikan persoalan dengan hati yang tenang dan penuh kesabaran. Bila ketakutan bergemuruh seperti ombak, bila masalah menghimpit hingga terasa sesak, bila kuasa-kuasa jahat mulai menyerang, jangan berlari pada dukun atau orang-orang pintar.

Mari tenangkan hati di dalam doa. Mari berlutut dan melipat tangan untuk bersujud di bawah kaki Tuhan. Tuhanlah yang maha kuasa, yang mengendalikan alam semesta. Di tangan Tuhan terletak kehidupan dan kesembuhan. Dalam tangan-Nya terdapat kemenangan atas masalah-masalah yang sedang kita alami saat ini.

Seluruh bumi sujud menyembah kepada-Mu, dan bermazmur bagi-Mu, memazmurkan nama-Mu
Mazmur 66:4