Gunung Kemustahilan

Sesungguhnya tidak ada perkara yang sukar, semua pasti ada jalan keluarnya. Kita terlalu fokus terhadap persoalan daripada menemukan jalan keluar, sehingga yang nampak adalah keputus-asaan.

Gunung kemustahilan terbentuk bukan karena banyaknya persoalan, namun karena diri kita sendiri yang sulit percaya pada kuasa Allah. Dialah yang mampu melakukan perkara besar dalam hidup kita. Dan tidak ada persoalan yang besar di hadapan Tuhan.