Doamu Tidak Akan Kembali Dengan Sia-sia

Doa yang kamu naikkan kepada Tuhan serupa dupa yang harumnya mampu menembus langit-langit sorga. Semakin kamu menaruh pengharapanmu di dalam doa itu, semakin menyala imanmu. Tuhan pun semakin memperhatikanmu, melihat api penyerahan diri yang menyala dalam hatimu.

Dan doa yang kamu perjuangan dengan sungguh-sungguh di dalam iman, tidak akan kembali dengan sia-sia. Doa yang telah kamu naikkan itu akan turun bagai hujan. Hujan berkat, hujan pemulihan, hujan damai sejahtera, hujan sukacita, hujan damai. Saat Tuhan menurunkan hujan kebaikan dalam hidupmu, tak seorangpun mampu menghentikannya.