Berkatilah Pekerjaan Kami Hari Ini

Tuhan, berkatilah pekerjaan kami hari ini, agar kami dapat memenuhi kebutuhan keluarga kami. Tuhan, lancarkanlah apa yang kami usahakan sekarang ini dan jauhkanlah dari hambatan juga batu sandungan. Tuhan, bila hari ini kami boleh menabur sekalipun dengan mencucurkan air mata, kiranya Engkau yang memberkatinya dan membuatnya bertumbuh hingga berbuah lebat.

Tuhan, kami akan menunggu hingga masa tuaian tiba. Masa di mana kami berkesempatan untuk menikmati berkat-berkat-Mu. Dan kami juga akan menjadi saluran berkat dari hasil yang kami dapat, berapa pun itu.

Bagikan Artikel: