Ketika kita bercermin maka yang terpantul adalah bayangan diri kita sendiri. Tidak ada yang berkurang ataupun lebih. Semuanya sama persis. Demikian pula dengan perbuatan yang kita lakukan, akan terpantul pada diri kita sendiri. Saat kita melakukan yang baik, maka akan berimbas yang baik pula dalam hidup kita. Sebaliknya jika kita melakukan yang buruk, maka akan berimbas buruk bagi diri kita.

Inilah hukum tabur tuai. Tidak jemu-jemu Tuhan mengajar untuk kita selalu berbuat baik sekalipun ada yang menyakiti kita. Membalas yang jahat dengan yang baik, tetap mengampuni walau seringkali dikecewakan. Menjadi baik itu tidak mudah, namun Tuhan akan selalu memudahkan segala urusan kita.

Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya.
Galatia 6:7b